Posts Tagged :

    slogan çalışması

    “Bunlar Hep pr!”
    1024 768 Vavien Creative

    “Halkla ilişkiler” olarak çevrilen Public Relationship, kamu imajını korumak ve geliştirmek için yapılan stratejik iletişimi ifade eder. Bir PR stratejisi oluşturmak ile; markanın, işletmenin hatta bireylerin, sosyal medya ve imaj etkileşimi dahil olmak üzere, olumlu bir itibara ve hedeflenen stratejiye ulaşmaları sağlanır.

    read more